Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A „soft” tevékenységek célja a közösségfejlesztés, valamint a városrehabilitációs projekt keretében végrehajtásra kerülő fejlesztések elfogadtatásának elősegítése, a helyi identitást, közösségformálást erősítő programok megvalósítása. A közvetett támogatási rendszer keretében olyan mini-projektek támogathatók, amelyek célja helyi társadalmi akciók megvalósítása a projekt keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan, a közösségi élet és a civil szerveződések erősítése érdekében.

2. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Nonprofit jelleggel működő szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak).

Az alábbi szervezetek pályázhatnak:

 • Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
 • Nonprofit jelleggel működő, közszolgáltatást megvalósító intézmények, amelyek a településen az érintett célcsoport lakosságával közvetlen, napi kapcsolatban vannak;

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek, továbbá azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt években kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el.

Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, amelyek 30 napot meghaladó köztartozással rendelkeznek.

3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények:

 • „A” komponens: Hungarikum nap - Hungarikumok vására és hozzá kapcsolódó színpadi műsorok, kiemelt figyelmet fordítva a veszprémi értékekre.
 • „B” komponens: Versben mondom el – Veszprémi művészek közreműködésével az akcióterület különböző pontjain, neves hazai és veszprémi költők egy-egy művét szavalnánk el, majd a program csúcspontjaként az akcióterületen működő iskolák diákjaival, melyen minden korosztály képviseltetné magát, az általános iskolásoktól a középiskolásokig egyaránt, egy közösen kiválasztott verset több száz diák egyszerre szavalna el.
 • „C” komponens: Paletta - Összművészeti nap az akcióterület több pontján, ahol a képzőművészet épp úgy helyet kap, mint a zene és a színjátszás.   
 • „D” komponens: „Fénybe mártom ecsetem” - A fényfestészeti alkotás egy különleges látványosság, melynek szerves részét képezi az épület architektúrája, amit egy új, az alkalomra készült művészi koncepció szerint értelmezünk újra, és amely nem mindennapi élményt nyújt minden látogató számára. A projektelem része egy Veterán motoros találkozó is.
 • „E” komponens: Muzsikál a belváros - Komolyzenei koncertek a megújult Csermák téren.

Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint).

A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2015.01.01., záró időpontja legkésőbb: 2015. 05. 30. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.

A rendelkezésre álló keret: 4.100.000 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: minimum 500.000 Ft, maximum 820.000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.10.13-tól folyamatos, a pályázati keret kimerüléséig, de legkésőbb 2014.11.14-ig

4. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a Városi Művelődési Központ honlapján (www.vmkveszprem.hu), valamint nyomtatott formában a Városi Művelődési Központ titkárságán (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 2.) 

A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot 2 példányban [egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)], zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:

Városi Művelődési Központ, 8200 Veszprém Dózsa György út 2. 

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét: 

PA-Veszprém-KDOP-3.1.1/D1-2014/komponens betűjét

A jelentkezési lapok benyújtása a pályázati keret kimerüléséig, de legkésőbb 2014.11.14-ig lehetséges.
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-88-429-693-es telefonszámon vagy az  e-mail címen tehetik fel.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

 • Jelentkezési lap
 • Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
 • Létesítő okirat másolata
 • Igazolás / Referenciaigazolás
 • Költségvetést alátámasztó dokumentumok:
  • a. árajánlatok
  • b. költségbecslések
 • Szakmai program részletes bemutatása 

 


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Városi Művelődési Központ, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a „Szociális városrehabilitáció Veszprémben” városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására.

A pályázattal kapcsolatban minden fontos információt megtalál az alább letölthető dokumentumokban.

Eseménynaptár

Január 2023
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Kapcsolat

 

Tel.: (88) 782-285
Cím: 8200 Veszprém
Szabadság tér 15 2. emelet

közvetlen üzenetküldés
 

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA